Kontakta oss via telefon 0771 - 30 44 44
Den 13 november 2017 övergick ägandet av fonderna Zensum Tillväxt och Zensum Balanserad från Zensum AB till East Capital Asset Management S. A. Det innebär att Zensum AB inte längre förmedlar fonderna samt att East Capital Asset Management S.A. från och med den 13 nov övertar förvaltningen av fonderna. Vid frågor är ni välkomna att kontakta East Capital eller Zensum.
East Capital:

Telefontider: måndag - fredag 09:00 - 17:00

Telefon: +46 8 505 97 777

E-post: fonder@eastcapital.com

Zensum:

Telefontider: måndag - torsdag 09:00 - 21:00, fredag 09:00 - 17:00

Telefon: +46 8 124 52 554

E-post: kundtjanst@zensum.se

Våra Fonder

Spara med Zensum fonder

Zensum Trygg
Zensum Trygg passar dig som vill ha en stabil avkastning utan att ta för hög risk. I denna fond placeras främst räntebärande papper, såsom obligationer. Andelen aktier understiger aldrig 10% men överstiger aldrig 40% av fondens totala placeringar.
4/7
Zensum Tillväxt
Zensum Tillväxt passar dig som vill maximera ditt pensionssparande till en lite högre risk. Här placerar våra förvaltare minst 90% av fonden i aktier och aktierelaterade instrument där maximalt 10% av dem kan investeras på tillväxtmarknader.
6/7

Frågor och Svar

Ställ dina frågor

Vad är Premiepension?

Premiepensionen är en del av den Allmänna pensionen. Av den pensionsgrundande inkomsten sätts varje år 2,5% av till Premiepensionen. Premiepensionen beräknas (enligt Pensionsmyndigheten) utgöra drygt 20% av den totala Allmänna Pensionen.

Hur bedömer ni vilken fördelning mellan fonderna jag ska ha?

Detta görs utifrån en modell som tar hänsyn till din inkomst, ålder, kunskap, erfarenhet och riskvilja. Resultatet presenteras och tycker du det känns som en bra fördelning hjälper vi dig med fondbytet.

Vad betalar jag i avgift?

Zensum Trygg kostar 0,57% per år och Zensum Tillväxt kostar 0,80% per år. Denna kostnad tas direkt ur fonderna. Inga ytterligare kostnader tillkommer.

Vad kostar det att byta fond?

Fondbyten är alltid kostnadsfria.

Hur förlänger jag mitt efterlevandeskydd?

Maila efterlevandeskydd@zensum.se ditt namn och personnummer årligen.

Vad kostar efterlevandeskyddet?

Efterlevandeskydet ingår i Zensums erbjudande och är därmed kostnadsfritt.

Hur länge gäller efterlevandeskyddet?

Efterlevandeskyddet gäller så länge man använder Zensum Fonder och ännu inte fyllt 65 år.

Hur fungerar efterlevandeskyddet?

Efterlevandeskyddet består av en livförsäkring som betalar ut 100 000 kr givet att man är kvalificerad (se fullständiga villkor under rubriken "Dokument" nedan). Zensum betalar försäkringspremien under försäkringsperioden. Försäkringsgivare är AXA. Zensums efterlevandeskydd är således helt fristående från premiepensionen och ska inte blandas ihop med det efterlevandeskydd Pensionsmyndigheten erbjuder vid pensionering.