Våra fonder

Zensum Balanserad passar dig som vill ha en stabil avkastning utan att ta för hög risk. I denna fond placeras främst räntebärande papper, såsom obligationer. Andelen aktier understiger aldrig 10% men överstiger aldrig 40% av fondens totala placeringar.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zensum Tillväxt passar dig som vill maximera ditt pensionssparande till en lite högre risk. Här placerar våra förvaltare minst 90% av fonden i aktier och aktierelaterade instrument där maximalt 10% av dem kan investeras på tillväxtmarknader.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Så fungerar det

1. Vi analyserar ditt behov

Zensum hjälper dig med en lämplighetsbedömning och skickar därefter en personlig sparprofil till dig.

– Öppna –
2. Du granskar din sparprofil

För att genomföra bytet måste du först godkänna och skicka tillbaka sparprofilen som Zensum skickar till dig.

– Öppna –
3. Du genomför bytet

När du godkänt sparprofilen genomför du fondbytet antingen på din dator eller genom en fondbytesblankett. Zensum har ingen årsavgift utöver fondavgiften.

– Öppna –
4. Vi utvärderar regelbundet

Zensums förvaltare utvärderar löpande din investering och ser till att de förvaltas på bästa möjliga sätt efter din riskvilja.

– Öppna –
5. Du kopplar av

Du kan koppla av och följa hur fonderna går via månadsbrev!

– Öppna –

Pensionssparande

Din pension är inte bara din försäkran om en trygg tillvaro efter ett helt liv arbete.

Det är också den stora möjligheten för många att kunna förverkliga sina drömmar. Kanske har du drömt om att segla runt jorden eller köpa ett sommarhus utomlands. Vad dina drömmar än må vara, är ett väl disponerat pensionssparande oftast en förutsättning för att kunna förverkliga dem.

Pensionen är kortfattat den lön du får efter att du slutat arbeta. För varje intjänad krona under ett arbetsliv går en viss procentuell andel till ditt pensionssparande. Majoriteten kan du inte placera själv, detta gör istället den svenska staten åt dig. En viss del av pensionen, premiepensionen, har du dock möjlighet att placera själv.

Pensionsmyndigheten beräknar att Premiepensionen kommer utgöra drygt en femtedel av den Allmänna Pensionen, trots detta upplever många att de saknar kunskap men framförallt tid att se över sina placeringar.

Många av de som gjort aktiva val har tyvärr valt förvaltningstjänster som tar dubbla avgifter, dels en fondavgift men också en fakturerad avgift. Man betalar alltså två gånger för samma sak!
Vi har tagit fram en enkel lösning där vi skräddarsyr en sparprofil utifrån dina förutsättningar och din riskvilja. Dina pengar förvaltas aktivt och vi bjuder dig på ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskyddet består av en livförsäkring där Zensum betalar premien. Den har således ingen koppling till det efterlevandeskydd som Pensionsmyndigheten erbjuder den dagen du går i pension

Frågor och Svar


Svar:

Dokument

Här hittar du våra villkor


Månadsrapport


Informationsbroschyrer


Faktablad

Så tycker våra kunder


Se alla våra rekommendationer här